top of page
Image by Etienne Boulanger

TRAUMA

Bij trauma is de essentie een verlies van controle. We worden geconfronteerd met een situatie waarbij we ons machteloos voelen. En vaak ook onveilig.

De start van een traject is steeds het creëren van een veilige ruimte. Het laten groeien van vertrouwen.

Tegelijk vind ik het lichaamsgericht werken een heel belangrijke invalshoek bij het werken rond trauma. Veel mensen hebben nood aan het verstandelijk begrijpen van wat er gebeurd is. Dat is een

belangrijke copingstrategie. Het zorgt ervoor dat je terug een gevoel van controle krijgt. Alleen hoopt er zich door het trauma vaak spanning op in je lichaam. Hierdoor kan je misschien moeilijk slapen, heb je vaak hoofdpijn, nekklachten, last van misselijkheid… Het opstapelen van spanning in ons lijf kan dus voor heel wat fysieke klachten zorgen.

Naast het cognitief begrijpen, onderzoek ik ook samen met jou hoe we op een meer dieperliggend niveau trauma's kunnen verwerken.

Vanuit een traumatische ervaring/traumatisch verleden zitten mensen vast in bepaalde patronen. Patronen in hun reacties, zoals een overlevingsreactie van fight/flight/freeze/fawn. Maar ook patronen binnen relaties. 

Om naar die dieperliggende niveaus te gaan werk ik vanuit de volgende kaders:

 

1. Somatic Experiencing: een manier van werken waarbij de lijfelijke ervaringen centraal staan. We verhogen gradueel jouw tolerantieniveau voor spanning waardoor je steeds meer copingstrategieën ontwikkeld om tot rust te komen en te blijven. 

Deze lichaamsgerichte manier van werken is specifiek ontwikkeld voor trauma. Centraal staat vooral dat we leren luisteren naar ons lijf en ons lijf ook de tijd geven om zowel positieve als negatieve ervaringen te verwerken. Er wordt tijdens het gesprek telkens een terugkoppeling gemaakt naar ons lijfelijke ervaringen. 

De driejarige opleiding Somatic Experiencing ben ik gestart in 2023. 

2. EMDR of Eye Movement Desensitization Reprocessing is een interventie waarbij we door een links-rechts stimulatie van de hersenen de emotionele lading van een traumatische ervaring doen zakken. Het neemt de herinnering niet weg, maar het heeft invloed op de angst en de hevige emoties die vaak gepaard gaan met trauma’s. 

Let op, deze interventie is steeds ingebed in een therapeutisch traject. Het vraagt voorbereiding en een assessment van de therapeut of EMDR al dan niet aangewezen is. 

Ik rondde zowel de EMDR opleiding voor enkelvoudig, als voor complex trauma af. 

bottom of page