top of page

IK EN WIJ

We maken vaak een slingerbeweging tussen het zoeken naar meer wij en naar meer ik.


Het gaat over de balans tussen zoeken naar verbinding en individuele zelfontplooiing. En de balans tussen stabiliteit en avontuur. Houvast en vrijheid.


Er kan zoveel gebeuren waardoor de dynamiek tussen een koppel even onder druk komt te staan. En die dynamiek, dat is de focus van de koppeltherapie. Veel meer dan de individuele noden, gaan we kijken naar wie jullie zijn als koppel. Naar het wij. En naar hoe jullie individuele noden een plek kunnen krijgen binnen jullie relatie. En misschien is het soms ook zoeken naar hoe we avontuur vinden binnen de houvast en stabiliteit.

Image by Everton Vila
bottom of page