top of page
Vuurtoren door de Oceaan
Autisme: Afbeelding

AUTISMESPECTRUMSTOORNISSEN

Spectrum is hier het centrale woord.

Iedereen is anders. En dat is bij mensen met ASS net hetzelfde. Dat vraagt ook telkens een individueel traject.

Een lijstje aan gedragskenmerken legt niet per se uit wat ASS is. Het unieke is niet het gedrag. Wel het denken. Mensen met autisme nemen de wereld op een andere manier waar. De rode draad is dat mensen met autisme meer moeite hebben om de context te lezen en toe te passen. Het is moeilijker om de betekenis af te leiden uit de context.

En dat weerspiegelt zich niet altijd in ander gedrag. Zeker volwassenen met ASS hebben heel wat compensatie- en camouflagestrategieën ontwikkeld. Dat heeft hen enorm goed geholpen. Het is een belangrijke troef, maar het kost ook heel veel energie. Veel situaties die voor mensen zonder autisme vanzelfsprekend zijn, kosten extra denkwerk voor mensen met autisme.

De vragen waarmee mensen met ASS langskomen, zijn uiteenlopend:

- Omgaan met stress en angsten: hoe zorg ik voor meer rust?

- Vragen over sociaal contact: omgaan met collega’s, vrienden, partner…

- Relatievragen

- Omgaan met depressie

- …

Sinds 2013 heb ik ervaring opgebouwd in het begeleiden van kinderen, jongeren én volwassenen met ASS. Zowel individuele trajecten, als gezins- of koppelbegeleidingen zijn mogelijk.

Centraal in het samenwerken met mensen met ASS staat het creëren van meer basisrust.

De methodieken en kaders die ik hiertoe onder andere gebruik, zijn:

- Het oplossingsgerichte: een focus op wat er goed loopt.

- Concrete communicatie.

- Het betrekken van het systeem (gezin, partner, kinderen of andere belangrijke anderen)

- Lichaamsgerichte oefeningen: om de spanning te verminderen, maar ook het werken rond de houdingen en expressie van emoties.

- Spel en actieve oefeningen. (vooral bij kinderen en jongeren)

- Social Stories (Carol Gray)

- …

Autisme: Diensten
bottom of page